1928 /

Kareivis – Lietuvos gynėjas

73 min.  –  Vaidybinis  –  1928, „Akis“ – Lietuvos kariuomenės generalinio štabo užsakymu, 73 min., negarsinis, nespalvotas filmas, laikomas dingusiu.  –  1928

Filmografija: Scenarijaus autorius – plkn. Vladas Braziulevičius. Režisierius – Jurgis Linartas. Operatorius – Feognijus Dudajevas. Vaidina: Juozas Ališauskas, Emilija Grikevičiūtė, Juozas Laucius, Jurgis Petrauskas, Ipolitas Tvirbutas, Teofilė Vaičiūnienė, Elena Žalinkevičaitė-Petrauskienė, Vladas Sipaitis ir kt.
Įvairiuose šaltiniuose pasitaikančias skirtingas (Braziulevičius, Linartas, Sipaitis, Dudajevas) filmo režisieriaus pavardes, matyt, galima paaiškinti pusiau mėgėjiškais filmavimo principais, kai konkrečios kinematografinės profesijos dar nėra tinkamai susiformavusios ir atsidalijusios.

Turinys: Filmo herojus, nevykėlis kaimo bernas, draugaujantis tik su žąsimi, pašaukiamas į karinę tarnybą. Apsileidusio, vargano lietuvių kaimo buitis skatina tinginystę, kuri turėtų pradingti, kai tik herojus ims gyventi disciplinuotą armijos gyvenimą.

Publikacijos: Lietuvos aidas, 1928.08.14; Karys, 1935.04.11. Žiūr. knygose: M.Malcienė. Lietuvos kino istorijos apybraiža, V., 1974, 13 – 14 p.; V.Mikalauskas. Kinas Lietuvoje, V., 1999, 311 – 314 p.

Komentaras: Gal tuomet dar nebuvo žinomas terminas „užsakovinis filmas“, tačiau „Kareivis – Lietuvos gynėjas“ – kaip tik toks. Kadangi karinių užsakovų ši nemotyvuotu juokinimu pasižymėjusi juosta nepatenkino, geidauti akcentai dėl tarnavimo kariuomenėje naudos buvo neįtikinami, o herojus ir pabaigoje liko, koks atėjęs, po pirmosios peržiūros filmas tapo uždraustas. Detalė, irgi savaip nuspėjanti lietuvių kino likimus.

© Saulius Macaitis