1931 /

Jonukas ir Onutė

Vaidybinis  –  1931, „Akis“, 73 min., negarsinis nespalvotas filmas, laikomas dingusiu.  –  1931

(„Nelįsk, kur nereikia“)

Komedija.

Filmografija: Scenarijaus autoriai ir režisieriai – Jurgis Linartas, Vladas Sipaitis. Operatorius – Feognijus Dunajevas. Vaidina: Vanda Lietuvaitytė (Onutė), Vladas Sipaitis (Jonukas), Potencija Pinkauskaitė (Jonuko motina), Antanas Mackevičius (klebonas), Stasys Petraitis (pacientas); T.Chomskas, A.Leimontaitė, K.Bandzevičius ir kt.

Turinys: Gili žiema, neturtinga kaimo pirkia. Čia gyvena grytelninkų duktė Onutė, o netoliese – samdinys Jonelis. Abu myli kits kitą, svajoja pavasariop išvykti į miestą, lengvesnio darbo pasieškoti. Onutės sesuo atsikviečia ją laišku iš Kauno, padeda įsitaisyti tarnaite. Bet kaimietei miesto darbai nesiseka, kaip ir įkandin atvykusiam Joneliui, tapusiam dantų gydytojo padėjėju. Kartą, pasinaudoję šeimininkų nebuvimu, herojai apsivelka jų geriausiais rūbais, bet, vaikštinėdami po Kauną, netyčia suniokoja drabužius. Darbas prarastas, abu sugrįžta į gimtąjį kaimą. Užrašas: „Miestas nekenčia jų, o kaimas verkia be jų“. Bažnyčioje vyksta Onutės ir Jonuko santuoka.

Publikacijos: Naujoji Romuva, 1931.10.18; Kino naujienos, 1931, Nr.1; Elokuva (Suomija), 1931, Nr.14; Literatūra ir menas, 1977.10.15. Žiūr. knygose: M.Malcienė. Lietuvos kino istorijos apybraiža, V., 1974, 14 – 15 p.; V.Mikalauskas. Kinas Lietuvoje, V., 1999, 299 – 309 p.

Komentaras: Sprendžiant iš spaudos atsiliepimų, išlikusių fotokadrų, „Jonukas ir Onutė“ – menko profesionalumo farso ir sentimentų derinys, džiuginęs ano meto žiūrovus vien formaliais elementais – Kauno vaizdais, kaimo peizažais, liaudies šokiais, užrašų įrėminimu lietuviškomis juostomis ir pan. Kūrinėlio, nukreipto prieš ano meto lietuvių jaunimo migraciją į miestą, prasmė net šiurkščiai apibūdinama filmo paantrašte: „Nelįsk, kur nereikia“.

@ © Saulius Macaitis