Archyvo pradžia: vaidybiniai pilnametražiai filmai

Saulius Macaitis
2005 spalio 18 d.
(Skyrius tebėra organizuojamas)
 
NUO SUDARYTOJO. Kad ir keista, apibūdinimas „lietuvių vaidybinis filmas“ neretais atvejais gali kelti ginčų. Pokarinę „Marytę“ ilgus sovietinius metus vadino pirmuoju nacionalinio kino kūriniu. Tuo tarpu yra ne visai taip. Lietuvos kino studijos tuo metu dar apskritai nebuvo, politinio užsakymo principu juostą statė „Mosfilmas“, nors lietuvių (iškreipta) tematika, lietuvių aktoriai bei kalba (dubliažas) imitavo savą kinematografą.
 
Vis dėlto, atsisakius svetainėje minėti „Marytę“, kiltų naujų problemų, nes nemažai vaidybinių filmų („Posūkis“, 1967; „Būrys“, 1984; „Tos... trys tikrosios kortos“, 1988 ir kt.), kurtų jau su Lietuvos kino studijos ženklu, su mūsų kraštu bei jo kinematografininkais neturi nieko ar beveik nieko bendra. Kita vertus, istorinio lūžio metais kai kurių juostų gamybą finansavo kazachų kino studija „Katarsis“; negi vien tik lietuvių kurtą ir nacionalinės kultūros raidai svarbų „Bilietą iki Tadž Mahalo“ (1990) palikti Kazachstano kino aktyvui?
 
Šiame svetainės skirsnyje bus, kiek įmanoma, apibūdinami visi, net ir ginčytinos tautinės priklausomybės kino kūriniai – sau reikalingus duomenis skaitytojas atsirinks pats. Nematau jokios būtinybės į jį įtraukti tik paskutiniųjų metų pagalbinę Lietuvos kino bazės veiklą, teikiant paslaugas vakariečių studijoms, ekonomijos sumetimais kuriančioms Lietuvoje komercinę serialų („Hunas Atila“, 2001 ir kt.) produkciją.
 
Saulius Macaitis
 
Filmų sąrašas:

 
 
Komentarai