Europos MEDIA programų biuras

MEDIA Desk Lietuva pradėjo veiklą  2003 m. balandžio 25 d. Biurą įsteigė Kultūros ministerija, o veiklą papildomai finansuoja Europos Komisija. 

MEDIA Desk Lietuva priklauso Europiniam "MEDIA Desk" tinklui, kuris apjungia MEDIA programoje dalyvaujančias šalis: 27 Europos Sąjungos šalis nares, 3 Europos ekonominės erdvės šalis (Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją) ir kitas šalis, pasirašiusias narystės programoje sutartis (Šveicariją, Kroatiją).

Pagrindinis MEDIA Desk Lietuva  tikslas – teikti informaciją Lietuvos audiovizualinio sektoriaus įmonėms apie ES audiovizualinio sektoriaus paramos programas MEDIA 2007 bei MEDIA MUNDUS, patarti, kokiuose konkursuose, mokymuose, forumuose, mugėse ir pan. dalyvauti, padėti pildyti MEDIA paraiškas bei skatinti partnerystę ir tinklaveiką su Bendrijoje ir trečiosiose šalyse veikiančiomis kino įstaigomis.

Nuo 2008 m.  "MEDIA Desk Lietuva" veikė kaip BĮ Tarptautinių kultūros programų centro struktūrinis padalinys. Tarptautinių kultūros programų centras – biudžetinė įstaiga, kurią 2008 m. įsteigė LR kultūros ministerija.

Informacija: http://www.mediadesklithuania.eu/lt/apie-mus

 

Komentarai