Lietuvos kino operatorių asociacija

Siekdami apginti ir išsaugoti aukštą kino operatoriaus profesijos lygį, kuriuo remiasi Lietuvos kinematografo meninė ir techninė kokybė, šalies operatoriai sukūrė Lietuvos kino operatorių asociaciją. Ši asociacija yra nepolitinė, savanoriška, visuomeninė organizacija. Ji jungia pajėgiausius šios srities profesionalus: tik pradėdančius karjerą,  meistrystę įvaldžiusius ir Lietuvos kino klasikus, sutikusius būti asociacijos garbės nariais. Tai pirma tokia kino profesionalų organizacija Lietuvoje, atsiradusi iš būtinybės turėti ginančią  ir vienijančią  kino operatorius instituciją.

Lietuvos kino operatorių asociacijos tikslas yra skatinti savo narių profesinį tobulėjimą, naujų kino technologijų įsisavinimą. Siekiama puoselėti  kultūrinę tapatybę, skleisti kino operatoriaus meną bei ginti jo prestižą visuomenėje.

Vienas iš svarbių asociacijos uždavinių yra ginti savo narių kūrybines, autorines ir socialines teises, atstovauti šiuos jų interesus valstybinėse institucijose bei įvairiose organizacijose. Siekiama turėti savo atstovus visose institucijose, atsakingose už valstybės kino politiką, kadangi kino operatorius yra viena pagrindinių kino pofesijų.

Asociacija siekia užtikrinti, kad  filmo vaizdas, sukurtas operatoriaus ir esantis sudedamąja filmo dalimi, nebūtų iškraipomas tiražavimo bei viešo rodymo metu.

Organizuodama ir įgyvendindama savo projektus, Lietuvos kino operatorių asociacija bendradarbiauja su savo šalies bei užsienio kino institucijomis, organizacijomis bei fondais.

Savo veiklą asociacija pradėjo prasmingu renginiu."Lietuvos" kino teatre surengė dokumentinio filmo "Drauge su šviesa" premjerą, apie pasaulinio kino legendą, garsųjį švedų kino operatorių Sveną Nykvistą. Taip pat ketinama įsteigti kasmetinį prizą geriausią operatoriaus darbą, užsiimti leidinių, skirtų kino operatoriaus pofesijai, leidyba. Lietuvos kino operatorių asociacija įsikūrė 2003 metais rugsėjo 9  dieną, o netrukus, lapkričio 9 dieną, tapo Europos kino operatorių asociacijų federacijos (IMAGO) nare.  

LAC yra "Ąžuolo" apdovanojimo už geriausius metų operatorių darbus iniciatorė ir organizatorė.   

Komentarai