Pirmoji Sauliaus Macaičio recenzija: Realistinė kino apysaka

Saulius Macaitis
1954-11-26

Šiuo metu Biržų kino teatre demonstruojamas naujas meninis indų kino filmas“Valkata"*). Šis filmas, demaskuojąs buržuazinės moralės veidmainingumą, turi didelį pasisekimą mūsų šalyje.

- Sąžiningo žmogaus sūnus visada bus sąžiningas. Na, o vagies sūnus — būtinai taps vagimi, — sako teisėjas Ragunatas. Šiuo buržuazinio „teisingumo" principu vadovaudamasis, jis kadaise neteisingai nuteisė Džagi. Pastarasis, keršydamas Ragunatui, pasiekia to, kad šis išvaro iš namų savo žmoną. Audringą naktį Lilia gatvėje pagimdo sūnų.

Kad suteiktų galimybę savo berniukui Radžui mokytis, Lilia dirba dieną naktį. Ji svajoja padaryti sūnų teisėju, kaip ir jo tėvas, tačiau žiaurus gyvenimas kapitalistinėje santvarkoje paverčia visas jos svajones niekais.

Mažasis Radžas, norėdamas padėti motinai, tampa batų valytoju, ir kaip tik už tai jį išvaro iš mokyklos. Motina serga ir prašo Radžo duonos. Radžas ryžtasi nusikaltimui... Ir taip „sąžiningo žmogaus“ Ragunato sūnus tampa profesonaliu vagimi, gangsterio Džagi gaujos nariu.

Radžas myli nuostabią mergaitę Ritą. Meilė šiai jo vaikystės draugei paskatina Radžą sukaupti jėgas, tapti doru žmogumi, vertu Ritos meilės. Tačiau iš  fabriko  jį išvaro todėl, kad ant jo   vagies žymė. Ir vėl jis valkata. Jo ir Ritos draugystei  kelią užkerta  jos   globėjas — teisėjas   Ragunatas.

— Tokių, kaip aš, šimtai, ir tūkstančiai! — kalba Radžas teisme, kur jis patenka  už mėginimą nužudyti Ragunatą. Ir jo gynimosi kalba virsta į kaltinamąją. Tas kaltinimas krinta ne vien teisėjui Ragunatui; tai kaltinimas visam valstybės aparatui,  visai kapitalistinei santvarkai, mindžiojančiai žmogiškąsias teises, morališkai luošinančiai žmogaus asmenybę.

Filmo režisierius Radžas Kapuras kartu atliko  ir svarbiausią   valkatos    vaidmenį. Įtikinamai ir lengvai  pavyko Kapurui    tiek giliai tragiškos, tiek ir  jumoristinės scenos. Vaidmens realistinis išsprendimas kadras po kadro patraukia žiūrovą.

Nuostabų talentą parodė artistė Nargis, atliekanti Ritos vaidmenį. Jos Rita — pažangi indų mergina, turinti jautrią ir kilnią širdį,    laisvą nuo prietarų.

Meistriškai vaidina garsus indų  artistas Pritviradžas (Ragunatas). Ypatingai pavykęs aktoriui vaidmens finalas, rodąs Ragunatą morališkai sunaikintą.

Puikiai atlieka savo vaidmenis ir kiti aktoriai. Gilią, nacionaliniais motyvais perpintą muziką filmui parašė  kompozitorius Š. Džaikišanas. Geras operatoriaus ir dailininko darbas.

Kino filmas „Valkata" patraukia tarybinį žiūrovą savo aukštu meniškumu,\ visuomenine reikšme, giliu realizmu. Ši kino apysaka  kalba apie didžiulius indų kino meno pasiekimus.

A.  Lauskis

 

*)“Valkata", Naujas dviejų serijų indų meninis kino filmas. Režisierius — R. Kapuras. Scenarijus — K. Abaso, V. Satche. Kompozitorius — Š. Džaikišanas. Operatorius R. Karnakaras. Dailininkas M.  Achrekaras.   Kino studijos   „Radž    Kapur     films" gamyba.

 

Raudonasis artojas, 1954m. lapkričio mėn. 26d. ,Nr.140

 

 

 

 

Komentarai