1994 /

Gyvenimas mirties rate

60 min.  –  Dokumentinis  –  60 min., spalvotas  –  1994 ,   Teledokumentika
Režisierius : Edmundas Zubavičius
Operatorius : Algis Liutkevičius

Ant­ro­jo „Par­ti­za­nų“ cik­lo fil­mo he­ro­jus – Ry­tų Lie­tu­vos sri­ties par­ti­za­nų va­das Jo­nas Kimš­tas–Žal­gi­ris.