2009 /

Mėlyniesiems katilėliams aidint

40 min.  –  Dokumentinis  –  40 min., spalvotas  –  2009
Režisierė : Enrika Striogaitė
Operatorius : Antanas Budrys

Dokumentinis filmas apie Kauno valstybinio lėlių teatro įkūrėją, neeilinę asmenybę, Stasį Ratkevičių. Ilgą ir spalvingą gyvenimą nugyvenęs S. Ratkevičius – tikra mūsų kultūros istorija. Įdomus, nestokojantis humoro, teatrališkas menininkas filme pasakoja apie savo gyvenimą – pirmojo profesionaliojo Lėlių teatro įkūrimą, meilę, žmogaus misiją, Šeštokų geležinkelio pylimą, paskendusį mėlynų katilėlių jūroje...
S. Ratkevičius nuo pat vaikystės domėjosi muzika. Šeštokuose, į kuriuos su tėvais sugrįžo iš Rusijos, išmoko groti smuiku, fortepijonu, vargonais. Turėjo gražų balsą, giedodavo per mišias. Pastebėjęs talentingą jaunuolį, muzikos pedagogas ir chorvedys Juozas Matutis penkiolikmetį S. Ratkevičių pakvietė vargoninkauti į Kalvariją, o oficialiai jį įdarbino... psichoneurologijos ligoninėje. Čia jis susidomėjo medicina, pradėjo tarnauti Karo ligoninės sanitarijos puskarininkų mokykloje, vėliau su tarnybos draugu įstojo į Medicinos institutą. Vis dėlto, pasak S. Ratkevičiaus, jį „paviliojo muzika“. Mokėsi Konservatorijoje, dainavo Vilniaus filharmonijos chore ir net spektakliuose su operos legenda Kipru Petrausku. Lankė chorą pas lietuvių muzikos patriarchą Juozą Naujalį, pats subūrė ne vieną chorą.

Tarptautinio Kauno kino festivalio inf.