Saulius Macaitis (1940.07.04 – 2007.07.28). Kinotyrininkas, kino kritikas.  

 

1965 m. baigė kinotyrą Sąjunginiame valstybiniame kinematografijos institute Maskvoje. 

 

Saulius Macaitis dirbo  kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“, žurnalų „Kultūros barai“, „Kinas“ redakcijose.

 

Rašė scenarijus dokumentiniams filmams.

 

1971 m. kartu su kolega Eustachijumi Aukštikalniu parašė „Kino kalendorių“. 1978 -1982 m. parašė brošiūrų apie Lietuvos kino režisierius Arūną Žebriūną, Raimondą Vabalą, Almantą Grikevičių, Gediminą Skvarnavičių, operatorių Algimantą Mockų.

 

Atkurtos Nepriklausomybės metais daugiau kaip dešimtmetį kino kritikas dirbo „Lietuvos ryte“. Šio dienraščio kultūros priede „Mūzų malūnas“, priede vilniečiams „Sostinėje“ S. Macaitis recenzavo lietuviškus filmus, rašė festivalių apžvalgas. 

 

S. Macaitis bendradarbiavo su „Kino“ žurnalu – rašė apžvalginius kino istorijos straipsnius, recenzijas. 

 

S. Macaičio straipsnių, pasirašytų slapyvardžiais Stasys Kovas, Vanda Šakytė, Rolis Svogūnėlis randame dienraštyje „Lietuvos rytas“, „Kino“ žurnale.

 

Internetiniame tinklalapyje www.balsas.lt kino kritikas ne vienerius metus rašė TV filmų apžvalgas su slapyvardžiu Stepokas Strolia (S.S.).

 

S. Macaičio plunksnai priklauso kelios profesionalios plačiam Lietuvos skaitytojų ratui skirtos knygos apie pasaulio kiną –  „25 seansai“ (1990 m.), „100 žymiųjų pasaulio filmų“(2000 m.), „Šviesos sukurti. Profesija: kino aktorius“ (2002 m.).

 

Internetiniame tinklalapio www.lfc.lt lietuviškų vaidybinių filmų archyve – apie 120 jo naujai aprašytų archyvinių filmų su profesionaliais komentarais, kita informacija.

 

S. Macaičio archyve www.lfc.lt  tinklalapyje kaupiami straipsniai, kritiko parašyti kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“ rubrikoje „Susitikimai ekrane“.

 

S. Macaičio videojuostų kolekcija atvira visuomenei - filmus VHS formate, kritiko kauptus apie 20 metų, galima pamatyti "Meno avilio" "Mediatekoje", Vilniuje, Mokytojų namuose.

 

Juozo Matonio nuotr. (1); kino kritikas S. Macaitis kelionės Egipte metu (iš asmeninio archyvo).