1975 /

The Day or Retribution

76 min.  –  Feature film  –  1975  –  1975
Kostiuminis nuotykių filmas.

Filmografija: Scenarijaus autorius – Pranas Morkus. Režisieriai – Stasys Motiejūnas, Algimantas Puipa. Operatorius – Rimantas Juodvalkis. Dailininkas –Algirdas Ničius. Kostiumų dailininkė – Viktorija Bimbaitė. Kompozitorius –Vytautas Barkauskas. Garso operatorius – Stasys Vilkevičius. Antrasis operatorius – Stasys Griškevičius. Grimas – V.Sapkaitė. Montažas – Izabelė Pinaitytė. Dailininkas dekoratorius – Algimantas Šiugžda. Asistentai: J.Sokolnikaitė, L.Binkytė, R.Jurgaitis, J.Kasčiukienė, R.Preobraženskaja. Groja A.Končiaus diriguojamas orkestras.
Vaidina: daktarą Lauryną – Janis Melderis, Liudviką Zavišą – Pranas Piaulokas, karčemninkę Justiną – Eugenija Pleškytė, Mykolą, plėšikų vadą, – Antanas Šurna, Teresę – Gražina Baikštytė, Sofiją Ricburgienę, dvarponę, – Rūta Staliliūnaitė, inžinierių – Stasys Petronaitis, kupriuką -- Andrius Karka, nebylį -- Viktoras Valašinas, dievdirbį -- Kazimieras Preikštas, Kazimierą -- Juozas Meškauskas, Petrą – Stasys Paska, „Garbanių“ -- Balys Barauskas; Antanas Barčas, Vytautas Grigolis, Henrikas Kačinskas, Eduardas Kunavičius, Algirdas Lukoševičius, Algis Matulionis, Algimantas Mažuolis, Rimantas Paukštis, Vilius Petrauskas, Vytautas Petruškevičius, Antanas Pikelis, Sigitas Račkys, Romualdas Ramanauskas, Vytautas Rumšas, Arūnas Storpirštis, Gediminas Storpirštis, Vilhelmas Vaičekauskas, Kazimieras Vitkus, Juozas Kisielius, Z.Ročys, A.Seikalis, S.Zinkevičius ir kt.