1990 /

Bilietas iki Tadž Mahalo

Feature film  –  1990, 90 min., 35 mm, studija „Katarskis“, Kazachstanas, spalvotas  –  1990

Filmografija: Scenarijaus autorius (jo paties apsakymo „Fabijonas“ motyvais) – Rimantas Šavelis. Režisierius – Algimantas Puipa. Operatorius – Rimantas Juodvalkis. Dailininkas – Algirdas Bružas. Kostiumų dailininkas – Linas Kriščiūnas. Kompozitorius ir garso operatorius – Juozas Širvinskas. Antroji režisierė – Regina Vosyliūtė. Antrasis operatorius – Vytautas Survila. Grimas – Vanda Sapkaitė. Dailininkas dekoratorius – Algimantas Puipa. Kombinuotų filmavimų operatorius – Albinas Slavinskas. Fotografė – Milda Juknevičiūtė. Montažas – Ariadna Gruodienė. Asistentai: A.Aleknienė, D.Kriščiūnienė, S.Navickienė, E.Olbikas, Ž.Sičiūnaitė, L.Žaluda. Sitara ir tempura groja A.Lomonosovas.

Vaidina: Fabijoną Motuzą – Saulius Kizas, Valeriją, jo žmoną, – Ilona Balsytė, Mindaugėlį, jų sūnų, -- Mindaugas Andriukaitis, Sergejų Petrovičių Lukjanovą – Povilas Stankus, Dašą – Nijolė Narmontaitė, Anicetą – Vidas Petkevičius, Zigmą – Kostas Smoriginas, lietuvių karininką – Rimas Morkūnas, jo draugę – Jurga Kurauskaitė, majorą Silvestrą Lužą – Sigitas Račkys, Feliksą – Raimundas Šližys, aktorę -- Jūratė Onaitytė, rusų kapitoną Kolią -- Vytautas Rumšas; Eligijus Bukaitis, Elžbieta Laucevičiūtė, A.Builovas, A.Podleckis, G.Piekantas, Č.Judeikis, O.Laniauskas, T.Urbšas, K.Macijauskas, T.Virvilas, B.Venckus, J.Žitkutė ir kt.  

Filmas sukurtas pagal Rimanto Šavelio apsakymą „Fabijonas“. Pokario Lietuvos kaimo ūkininkas Fabijonas nestoja į sovietinį kolūkį, o naiviai mano nuo naujos santvarkos pabėgsiąs į savo fantazijų pasaulį.

Apdovanojimai:
Ekumeninės žiuri prizas – Miuncheno kino festivalis, Vokietija, 1991;