1994 /

Gyvenimas mirties rate

60 min.  –  Documentary  –  60 min., color  –  1994 ,   Teledokumentika
Director : Edmundas Zubavičius
Cinematographer : Algis Liutkevičius

Ant­ro­jo „Par­ti­za­nų“ cik­lo fil­mo he­ro­jus – Ry­tų Lie­tu­vos sri­ties par­ti­za­nų va­das Jo­nas Kimš­tas–Žal­gi­ris, ku­rio dra­ma­tiš­ką li­ki­mą pa­kar­to­jo šim­tai nuo KGB kan­ki­ni­mų pa­lū­žu­sių Lie­tu­vos re­zis­ten­tų.