Editing director /

Mingailė Murmulaitienė

Filmography:
The Boy and the Sea (2005)
Editing director
The Last Car (2002)
Editing director
Freedom (2000)
Editing director
Courtyard (1999)
Editing director
Spring (1997)
Editing director
Few of us (1996)
Editing director
The Corridor (1995)
Editing director
Išakėtas krantas (1992)
Editing director
The Beast Rising from the Sea (1992)
Editing director
Three Days (1991)
Editing director
Miškais ateina ruduo (1990)
Editing director
Žalčio žvilgsnis (1990)
Editing director
Parodų rūmai (1988)
Editing director
Visi prieš vieną (1986)
Editing director
Būrys (1984)
Editing director
Vakar ir visados (1984)
Editing director
Skrydis per Atlantą (1983)
Editing director
Vasara baigiasi rudenĮ (1981)
Editing director
Rungtynės nuo 9 iki 9 (1980)
Editing director
Sužeista tyla (1979)
Editing director
Markizas ir piemenaitė (1978)
Editing director
An Exchange (1977)
Editing director
Virto ąžuolai (1976)
Editing director
A Disturbed Autumn Day (1975)
Editing director
Smoke and Kiddy (1975)
Editing director
Happy Without Happiness (1973)
Editing director
At the Line (1972)
Editing director
Akmuo ant akmens (1971)
Editing director
Maža išpažintis (1971)
Editing director
Birželis, vasaros pradžia (1969)
Editing director
Kai aš mažas buvau (1968)
Editing director
Posūkis (1967)
Editing director
Laiptai į dangų (1966)
Editing director
Vienos dienos kronika (1963)
Editing director
Svetimi (1961)
Editing director
Adomas nori būti žmogumi (1959)
Editing director