2004 /

Paribio postai (Triptikas: "Paribio rekolekcijos", "Šiapus ir anapus", "Šaknų vainikas")

75 min.  –  Dokumentinis  –  75 min., spalvotas, video  –  2004 ,   Teledokumentika
Režisierius : Edmundas Zubavičius
Scenarijaus autorius : Edmundas Zubavičius
Operatorius : Algis Liutkevičius
Garsas : Julius Zubavičius
Prodiuseris : Edmundas Zubavičius

Dieveniškių, Balengrado, Visagino parapijos Vilniaus arkivyskupijos, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir katalikiškojo pasaulio Šiaurės Rytų paribys. Tame paribyje – trys ištvermės ir tikėjimo postai ir jų eiliniai: trys klebonai, Dominykas Valančiauskas, a.a. Martynas Stonys, ir Vytautas Rapalis. Aplink juos buriasi po dar keletą bažnytkaimių, kuriuose kunigų kiekvieną sekmadienį, gimties ir mirties valandą laukia keli tūkstančiai parapijiečių, nors ir kalbančių lietuviškai, rusiškai, lenkiškai arba gudiškai, bet išpažįstančių tą pačią tėvynę.