„Scanorama“. Prieš premjerą. Vytautas V. Landsbergis – apie du naratyvus, gudrių romantikų stygių, žvilgsnio atgal būtinybę

Vytautas V. Landsbergis
2013 lapkričio 11 d.

Per trisdešimt dokumentinių ir kelis vaidybinis filmus sukūręs kino režisierius, rašytojas, visuomenininkas Vytautas V. Landsbergis šiuo metu vykstančiame Europos šalių kino forume „Scanorama“ pristatys žiūrovams naujausią ilgametražį filmą „Trispalvis“. Premjera įvyks jau šį trečiadienį, „Forum Cinemas Vingis“ kino teatro 1 salėje, 18.30 val. Prieš filmo premjerą paprašėme filmo autoriaus su tinklalapio skaitytojais pasidalinti mintimis, lydėjusiomis „Trispalvio“ sukūrimą.

 

-----------------------------

 

Pastaruoju metu nemažai kalbama apie lietuviškąją tapatybę, ieškant jos rėmų ir reziumuojant, kad šis reiškinys nėra kažkokia konstanta, baigtinė formulė, kad jis kinta, keičiantis istorinėms-kultūrinėms aplinkybėms. Tarpukario Lietuvoje lietuviškąją tapatybę bandęs apibrėžti J.Girnius akcentavo Vytį ir Rūpintojėlį, kaip esminius mūsų sielos portreto simbolius. Manytina, kad 2013 metais tie simboliai jau būtų visiškai kitokie. Kokie? Ir kas lemia jų įsitvirtinimą kolektyvinėje sąmonėje (arba pasąmonėje)? Turbūt nulemia naratyvai, dominuojantys (vaizduojami) TV, žiniasklaidoje, literatūroje, kine, teatre. Jie nėra ir negali būt sąmoningai sugalvojami ar susiplanuojami: juk nepavyko net ir prabangus valdiškas noras apsibrėžt save terminu „Drąsioji Lietuva“. Tiesiog pavadinimas neatitiko turinio ir tiek. „Prisitaikiusi Lietuva“, „Supykusi, įsižeidusi, nebenorinti...“ – būtų kiek tikslesni apibūdinimai, liudijantys pilietinio mąstymo būvį.

 

Susiduriame su paradoksaliu kultūros reiškiniu – esama dviejų dominuojančių naratyvų tipų: provokatyvusis, rodantis tamsiąsias mūsų puses, parodijuojantis jas. Besityčiojantis. Ir kitas – romantiškas, pozityvusis, ieškantis į ką atsiremti. Bandantis užčiuopti, o kas gi vienija gražesniam buvimui? Maždaug tą patį galima pasakyt ir apie kūrėjus, politikus – dominuoja du tipai: gudrūs, net pagiežingi provokatoriai, ir naivūs, kitąsyk veidrodžio kreivumu besipiktiną romantikai. Akivaizdus gudraus romantiko stygius, sakant. O literatūroje tokių visgi esama – A.Marčėnas, L.Degėsis, R.Stankevičius.  

 

Šios mintys lydėjo ir kuriant filmą „Trispalvis“ – kam reikalingas dar vienas kūrinys apie partizanus, miško brolius? Juk tai skaudūs, kruvini reikalai, kuriuos reikėtų kuo greičiau užmiršti ir laimingai pagyventi toliau. Tuoj tie partizanai išmirs, nebeerzins nei tūlų bradauskų, nei paleckiukų... Bet gal neveltui Ciceronas sakė, kad „Istorija yra gyvenimo mokytoja“, gal norėdami judėti į priekį, turime pasižiūrėt ir atgal. Ir pamatyt tiek gražius, tiek negražius tapatybės vaizdinius, vienų nebenorėdami, o į kitus remdamiesi, idant galėtume šlubuot toliau, kol pasveiksime ir išmoksime vaikščioti normaliai.

 

Grįžtant prie dviejų naratyvų tipų – reikalingi pasakojimai ir apie žydšaudžius, ir apie nūdienės Lietuvos paribio gyventojus: žudikus, alkoholikus, vaikžudes, iškrypėlius. Bet jei neturėsime jokios atsvaros pasididžiuoti, tai pasišlykštėjimas savim nustelbs kūrimo (savikūros) geismą, liks degraduot arba bėgt iš čia. Turime žiūrėt abiem akim ir tada regėsim, kad XX amžiaus istorija leidžia aptikti ir didžiavyrių, ne tik kombinatorius, minkštastuburius pataikūnus. Basanavičius, Čiurlionis, Vidūnas, Krėvė, Just. Marcinkevičius, M.Martinaitis, V.Orvidas, V. Kavolis, Lietuvos partizanai (nesusitepusieji), V.Kernagis, sausio 13-os žmonės ir daugybė kitų – tai kertiniai savimonės akmenys. Jei nepaversime jų masiškesnės kultūros reiškiniu, Holivudas, rusiški filmai mus pavers masišku jų sąmonės šešėliu.

 

Galvojasi, kad populiaraus lietuviško naratyvo paieškos galėtų (ir turėtų) būt esminis Lietuvos Kultūros ministerijos uždavinys, ypač šiame sudėtingame savikūros etape, kai niekinti save išmokom žymiai geriau, nei gerbti, didžiuotis ir pasitikėti.

 

Filmo „Trispalvis“ seansai Europos šalių kino forume „Scanorama“:

 

lapkričio 13 d. 18.30 val. ”Forum Cinemas Vingis”, 1 salė

lapkričio 15 d. 15 val.„Forum Cinemas Vingis“, 9 salė

lapkričio 16 d. 15.30 val. kino centras „Skalvija“

lapkričio 17 d. 16 val. „Forum Cinemas“ Kaune, 2 salė

Komentarai