Apie projektą

Lietuvių filmų centras (LFC) – tai interneto vartai, skirti Lietuvos kino meno populiarinimui. Projektą vykdo Lietuvos kino sklaidos ir informacijos biuras, remiamas  Lietuvos respublikos kultūros ministerijos. Pagrindinis interneto vartų tikslas – kaupti duomenis apie Lietuvos filmų kūrėjus ir informuoti apie Lietuvos kino naujienas. Šį dvejopą tikslą atspindi interneto vartų struktūra, kurią sudaro periodiškai atnaujinama interneto svetainė ir nuolat gausinama duomenų bazė. Pradėję veikti 2004 metų liepos mėnesį, Lietuvių filmų centro interneto vartai yra ilgalaikis nacionalino kino sklaidos projektas, kuris informuoja apie lietuviško kino istoriją ir šiandieną, siūlo skaityti naujų filmų recenzijas ir archyvinių filmų vertinimus.

Kviečiame naudotis LFC ištekliais, teikti informaciją apie naujausius filmus lfcentras@gmail.com.

Internetinės svetainės www.lfc.lt struktūra suformuota 2004-2005 m.Svetainę kūrė Rasa Paukštytė, Dainius Makūnas, Ilona Jurkonytė, Gintarė Kavaliūnaitė, Giedrė Kavaliūnaitė, Laurynas Marčiulaitis ir kt. 

Dizainas Gedimino Saulio.