Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Lietuvos kinematografininkų sąjunga įkurta 1931 m. gegužės 2d. Kaune. Tuometinis pavadinimas – „Lietuvos Kinematografininkų Mėgėjų Sąjunga”. Pirmasis pirmininkas – kino operatorius Stepas Uzdonas. Nuo 1958 m. veikė kaip TSRS Kinematografininkų sąjungos padalinys. Iki 1963 m. Sąjungai vadovavo Organizacinis biuras (pirmininkas - J. Baltušis), nuo 1963 m. – Valdyba. Pirmieji sekretoriai: Jonas Gricius (1963-1968), Raimondas Vabalas (1968 - 1974). Valdybos pirmininkai: Jonas Gricius (1981 - 1988),  Skirmantas Valiulis (1988 -1991).

1990-05-29 Visuotinis narių susirinkimas paskelbė, kad įkuriama visuomeninė organizacija- savarankiška ir nepriklausoma Lietuvos kinematografininkų sąjunga, vienijanti visų sričių kino darbuotojus profesionalus.

1992-07-02 Lietuvos kinematografininkų sąjunga įregistruota kaip profesinė – kūrybinė sąjunga. Aukščiausia valdymo institucija – narių visuotinis susirinkimas, kviečiamas kas ketveri metai. Tarp susirinkimų Sąjungos veiklai vadovauja Patikėtinių Taryba ir Pirmininkas.

Šiuo metu Sąjungoje yra 216 nariai ir keturi darbuotojai. Pirmininkas – kino režisierius Gytis Lukšas. Nariai pasiskirstę į 10 Gildijų: režisierių, kino operatorių, dokumentininkų, dailininkų, garso, animatorių, kino kritikų, kino darbuotojų, mišrių profesijų ir aktorių.  

Lietuvos kinematografininkų sąjunga remia savo narių kūrybinę veiklą, organizuoja filmų premjeras, kūrybos vakarus, remia kino spaudą, dalyvavimą tarptautiniuose kino festivaliuose bei seminaruose, rūpinasi autorių teisių gynimu.

Sąjunga yra Kinematografininkų Sąjungų Konfederacijos, Europos Menininkų Tarybos ir Europos Audiovizualinių Menų Kūrėjų Asociacijos (FERA) narė.

Komentarai