1985 /

Rytoj, 11 val. ryto

Animacinis  –  1985  –  1985
Režisierius : Nijolė Valadkevičiūtė

Filmas apdovanotas premija XIX Sąjunginiame kino festivalyje Alma Atoje, Kazakstane.