1989 /

Jūratė ir Kastytis

Animacinis  –  1989  –  1989
Režisierius : Nijolė Valadkevičiūtė