1982 /

Turtuolis, vargšas

Vaidybinis  –  1982, spalvotas, 35mm  –  1982 ,   Lietuvos kino studija

Filmografija:

Scenarijaus autorius – Saulius Tomas Kondrotas. Režisierius – Arūnas Žebriūnas. Operatorius – I serija: Algimantas Mockus, Jonas Gricius; II, III, IV serija –Jonas Gricius . Dailininkas – Algimantas Šiugžda. Kompozitorius – Laimutis Vilkončius. Antrasis režisierius – R.Gudas. Antrasis operatorius – Remigijus Navickas. Garso režisierius – Stasys Vilkevičius. Montažininkė – Vanda Survilienė. Kostiumų dailininkas – Linas Kriščiūnas. Grimo dailininkė – Marija Oržekauskaitė. Režisieriaus asistentai – S.Tamulionytė, A.Damkauskaitė, Eugenijus Olbikas, S.Auženkiavičius, G.Vosylius. Operatoriaus asistentai – Albinas Slavinskas, R.Žilinskas. Kombinuoti filmavimai – operatorius A.Torgovkinas, dailininkas J.Borovkovas. Dailininko asistentai – Nijolė Adomonytė, D.Dičiūtė, R.Krištopavičiūtė, M.Andriulionienė, A.Pšelovskaja. Konsultantas – istorikas Eduardas Ivanianas. Administracinė grupė – Kęstas Paulauskas, A.Šatkauskas, M.Sližauskas, V.Meškis.  Redaktorė – Roma Pauraitė. Direktorius – A.Baranauskas. 

Vaidina: Merė Džordach – Rūta Staliliūnaitė. Akselis Džordachas – Liubomiras Laucevičius. Gretchen Džordach – Nelė Savičenko. Tomas Džordachas – Saulius Balandis, Remigijus Sabulis. Rudolfas Džordachas – Igoris Rogačiovas, Georgijus Taratorkinas. Teodoras Boilanas – Regimantas Adomaitis. Vilis Ebotas – Romualdas Ramanauskas. Džinė Boilan – Jūratė Onaitytė. Dentonas – Juozas Budraitis. Daueris – Gediminas Girdvainis. Keitė – Mirdza Martinsonė. Epizoduose – Jonas Alekna, Vaiva Mainelytė, Linas Paugis, Eglė Tulevičiūtė, Vytautas Tomkus, Česlovas Stonys, Kostas Smoriginas, Valentinas Masalskis, Irena Kriauzaitė, Arnis Licitis, Valdemaras Jatautis, Algirdas Paulavičius, Rolandas Butkevičius, Birutė Didžgalvytė, Antanas Šabaniauskas, Bronė Braškytė, Antanas Barčas, Antanas Gabrėnas, Eglė Gabrėnaitė, Steponas Kosmauskas, Vytautas Rumšas, Audris Chadaravičius, Dana Rutkutė, Martynas Budraitis, Adolfas Večerskis, Povilas Gaidys, Vytautas Grigolis, Michailas Jevdokimovas,Vytautas Kancleris, Juris Strenga, Petras Steponavičius, Enrikas Kačinskas, Algirdas Šemeškevičius, S.Vaidžiūnaitė, R.Grincevičius, A.Kariackas, K.Paulavičius, I.Južakovas, J.Černeckienė, L.Černeckaitė, A.Fledžinskas, L.Gromova, Edgaras Savickis, L.Truskauskienė, G.Preikštas, E.Aukštikalnytė, K.Gutauskas, Juozas Kanopka, J.Navakauskas, Algimantas Kundelis, Algirdas Pintukas, Bronius Talačka, Juozas Rygertas, A.Žagars, D.Ritenbergs, G.Vazdiks, P.Saudargas.

4 serijos TSRS valstybinio televizijos ir radijo komiteto užsakymu (1982/1983)

Turinys

Pagal Irwin'o Shaw to paties pavadinimo romaną

 

I serija: „Šeima“.

Port Filipas, JAV, 1944. Neturtingų vokiečių emigrantų Merės ir Akselio Džordachų šeima, trys jų vaikai: nuolat maištaujantis ir į muštynes linkęs  Tomas, pavyzdingo elgesio geras mokinys Rudolfas, kurio planuose mokslai koledže, didelė  karjera, ir gražuolė Gretchen, dirbanti slauge ligoninėje, bet svajojanti tapti aktore Niujorke. Džordachai miestelyje turi nedidelę duonos kepyklą ir parduotuvėlę, kur alinantis kasdieninis darbas leidžia šeimai išgyventi. Mama – Merė Džordach – be laiko pasenusi ir suvargusi nuo tokio gyvenimo. Tėvas – Akselis Džordachas – pilnas kartėlio šiam pasauliui, nebeturintis jokių iliuzijų gyvenime.

Tomas kino teatre sukelia muštynes su JAV armijos kareiviu. Už tai Tomas suimamas. Gretchen prašo Rudolfo padėti broliui – laiduoti už jį. Rudolfas nenoromis, bet sutinka dar kartą padėti Tomui, labai dažnai įsiveliančiam į tokias istorijas. 

Gretchen išsiruošia į budėjimą karo ligoninėje. Pakeliui ją pasiveja prabangi mašina, vairuojama turtingiausio Port Filipo žmogaus – Teodoro Boilano. Jis pakviečia Gretchen pietauti, o paskui parsiveža į savo namus.

1945, gegužės 8-9. Sužinojęs, kad sesuo miega su T.Boilanu, gerokai už ją vyresniu vyriškiu, Tomas prie jo namų Pergalės dienos proga padega kryžių.

Motina apimta depresijos ir nevilties bando nusinuodyti dujomis. Ji parašo atsisveikinimo laišką Gretchen, kuriame sako, kad jų šeima yra persekiojama prakeiksmo, jų gyslomis teka nuodėmingas kraujas, kurio gal tik Rudolfui pavyko išvengti. Gal jis išpirks jų visų nuodėmes. Ji liepia kuo greičiau Gretchen išvažiuoti iš šio miesto, nes čia ji pražus. Į kambarį pro langą įsiveržę Pergalės dienos džiūgavimai, gaivus pavasario dienos oras, palaužia Merės pasiryžimą nusižudyti. Ji persigalvoja.

T.Boilanas siūlo Gretchen už jo tekėti. Ši tik pasijuokia iš tokio pasiūlymo.Tada jis apskundžia policijai Tomą, padegusį jo namų teritorijoje kryžių.  Tomas suimamas, jam gręsia kalėjimas. Tėvas sumoka Boilanui visas gyenimo santaupas, skirtas Rudolfo studijoms, kad ištrauktų Tomą iš kalėjimo.

Tėvas išveja Tomą iš namų. Liepia sėsti  į pirmą pasitaikiusį traukinį ir dingti visiems laikams iš akių.  Gretchen irgi išvyksta – į Niujorką ieškoti darbo.Tėvas, nebeturėdamas jėgų kovoti su gyvenimo negandomis, pavargęs ir viskuo nusivylęs, nusiskandina.

 

II serija: „Gretchen“.

Niujorkas, 1946. Gretchen jau Niujorke. Ji ieško aktorės darbo. Tačiau vienintelis darbo pasiūlymas -- „Ievos kostiumu“ pereti kelis kartus per sceną. Kiek  paabejojusi, ji priima šį pasiūlymą. Teatrinėje aplinkoje ji susipažįsta su Viliu Ebotu, pradedančiu dramaturgu. Gretchen įsimyli jį, jie pradeda gyventi kartu, susilaukia sūnaus Bilio, tačiau šeimyninis gyvenimas nesusiklosto. Vilis vis neišsiskiria su savo teisėta žmona, jis nieko nedirba, geria per dienas, visus šeimos rūpesčius palikęs Gretchen.

Rudolfas susidraugauja su T.Boilanu. Šis jį kviečia žvejoti savo tvenkiniuose, užsukti  į svečius, domisi jo ateities planais ir pasisiūlo apmokėti Rudolfo mokslus koledže. Rudolfas sutinka.

Tomas gauna darbą bokso klube ir galimybę pačiam treniruotis. Jis nori tapti profesionaliu boksininku. Vienas klubo lankytojas pasirodo esąs kleptomanas. Tomas jį pričiumpa, ir už tylėjimą pareikalauja 5 000 dolerių. Tiek kažkada tėvas sumokėjo, kad ištrauktų jį iš kalėjimo. Tiek Tomas jaučiasi skolingas savo šeimai. Jis nuveža pinigus į Port Filipą, bet, deja, savo šeimos ten neberanda. Vietoj senosios kepyklos stovi Boilanui priklausantis prekybos centras. Tomas tik dabar sužino apie tėvo mirtį.

Gretchen nebevaidina teatre, ji rašo spektaklių recenzijas. Naujas darbas jai patinka ir sekasi, tačiau ji jaučiasi nelaiminga, gyvendama su Viliu. Ji viena priversta išlaikyti šeimą, ji  pavargusi, nusivylusi, praradusi pasitikėjimą savimi. Gretchen įsimyli talentingą režisierių Koliną, ir pasiryžta palikti Vilį. Jos santuoka su Kolinu labai laiminga, tačiau Kolinas žūsta autoavarijoje. 

 

III serija: „Rudolfas“.

Port Filipas, JAV, 1955. Rudolfas su pagyrimu baigia studijas. Jo pasveikinti ateina Džulė, jo mergina dar nuo mokyklos laikų, atvažiuoja ir Gretchen. Tačiau Džulei nepatinka, kad Rudolfas labai priklausomas nuo Boilano. Jiedu susipyksta ir išsiskiria.

Boilanas supažindina Rudolfą su savo dukra Džine. Be to, jis pasiūlo darbą Rudolfui vienoje  savo įmonių. Rudolfas sutinka, tačiau tiesiai pareiškia, kad toks darbas jį tenkina tik laikinai, jis sieks kilti karjeros laiptais.

Motina Merė  Džordach jau sena ir ligota. Ji gyvena su Rudolfu, kuris ja vienas ir rūpinasi. Ji sako, kad prieš mirtį norėtų pamatyti Tomą.

Rudolfas paruošia rekomendacijas, kaip plėsti Boilano verslo imperiją. Už tai jis nori tapti jo dalininku. Boilanas sutinka. Be to, pasiūlo Rudolfui siekti politiko karjeros.

Rudolfas aplanko Gretchen Niujorke. Atsitiktinai per televizorių jiedu pamato bokso varžybas, ir atpažįsta ten Tomą, kurio nematė daugiau kaip dešimt metų. Brolis ir sesuo aplanko Tomą. Jis tapo profesionaliu boksininku, vedęs, turi sūnų. Tomas atiduoda Rudolfui 5 000 dolerių, savo skolą šeimai. Rudolfas nenori jų imti, tačiau Tomas nieko nenori girdėti, jis palieka pinigus.

Tomas aplanko motiną. Ji labai apsidžiaugia. Jiedu važiuoja pietauti į restoraną. Tomas šoka apsikabinęs mamą.

Boilanas sako, kad Džinė įsimylėjusi Rudolfą. Šis sutrikęs – jis nieko tokio neįtarė, ir pats jokio išsikirtinio dėmesio jai nerodė. Boilanas leidžia suprasti, kad būtų labai laimingas, jei Rudolfas vestų Džinę. Rudolfas veda Boilano dukrą.

Rudolfas tampa Port Filipo meru. Jis nauja politikos žvaigždė, kuriam pranašaujama didelė ateitis. Džinė laukiasi, tačiau pagimdo negyvą kūdikį. Pasirodo, ji vartojo narkotikus. Sukrėsta netekties, Džinė pradeda gerti. Rudolfą apgauna jo draugas ir reikalų patikėtinis. Jis pasisavina jo pinigus.

Mieste prasideda studentų demonstracijos prieš karą Vietname. Jose dalyvauja ir Gretchen sūnus.  Demonstrantai įsiveržia ir į mero namus, kur juos pasitinka girtutėlė Džinė. Po šio skandalo tampa aišku, kad Rudolfo politinei karjerai galas.

 

IV serija: „Tomas“. 

 Tomas gauna didelę traumą per varžybas. Po jos jis jau nebegalės grįžti į ringą. Jis lieka be darbo, be pinigų, be perspektyvų. Tomą palieka žmona. O sūnų ji atiduoda į karinę mokyklą. Tomas nuvilioja savo ringo priešininko žmoną ir žiauriai sumuša jį patį. Jam tenka bėgti ne tik iš miesto, bet ir iš šalies, nes sumuštas priešininkas yra susijęs su italų mafija, kuri dabar jau nebepaliks Tomo ramybėje. Kartu su savo draugu Daueriu, Tomas pasisamdo į laivą. Tačiau ten jį atpažįsta, ir jam tenka vėl bėgti. Tomas svajoja įsigyti jachtą, tačiau neturi pinigų. Jis slapta grįžta į Niujorką, norėdamas pasimatyti su sūnumi. Niujorke jį pasieka žinia, kad mirė motina. Į Merės Džordach laidotuves susirenka visa šeima. Rudolfas praneša Tomui, kad tuos 5 000 dolerių jis Tomo vardu investavo į akcijas, kurios atnešė didelį pelną. Dabar Tomas turtingas žmogus, ir gali išsipildyti jo svajonė turėti jachtą, plaukioti su ja po pasaulį. Jis pasiima iš karinės mokyklos sūnų, ir jiedu kartu su Daueriu išplaukia jachta. Tomas susipažįsta su Keit, kuri dirba padėjėja jachtoje. Jie pamilsta vienas kitą. Tomas kelia vestuves, į kurias pakviečia ir Gretchen su Rudolfu. Pagaliau Džordachų šeima susijungė. Tačiau neilgam. Jachtai prisišvartavus krante, Džinė Boilan slata išslenka į miestą ir prisigeria bare. Tomas suranda ją ir išgelbėja nuo išprievartavimo. Banditai jį pasiveja ir užmuša. Šeima laidoja Tomą. Jo pelenus iš urnos išbarsto į jūrą.

 

Komentaras:

 

Vienas geriausių lietuviškų televizijos filmų. Spalvingai ir patraukliai, nors išsaugant šiam žanrui būdingą tradicinį psichologinį pasakojimą, perteikta dramatiška ir įdomi Džordachų šeimos istorija. Puikūs aktorių darbai (net epizodiniai vaidmenys ilgam įstringa į atmintį), iš kurių norėtųsi išskirti Nelės Savičenkos debiutą kine – Gretchen vaidmenį, ir Liubomiro Laucevičiaus sukurtą tiesiog sukrečiantį Akselio Džordacho personažą – žmogų be galo mylintį savo šeimą, bet nebeturintį jėgų kovoti už ją. Nors ir sukurtas laikais, kai buvo privaloma „kritiškai“ rodyti „supuvusį kapitalistinį pasaulį“, filmas išvengė grubaus idėjinio schematiškumo, o kiekvienos serijos pradžioje rodoma dokumentinė JAV kronika tik pagyvina filmo stilistiką.

 

© Neringa Kažukauskaitė