Aistrų tankumyne

S. Macaitis
1966-10-29

1927 m. nusižudė jaunas japonų rašytojas Akutagava. Jo nedideliame literatūriniame palikime gausu didžių sukrėtimų atgarsių. Šią giliai tragišką savo pasaulėjauta literatūrą formavo „ryžių sukilimai" ir bankų katastrofos, visuotinis skurdas ir 1923 metų  žemės drebėjimas...

1950 m. Akutagava pirmą kartą interpretuojamas kinematografe. Japonų kino ,,metras" Akira Kurosava apjungia dvi jo noveles — „Rasiomono vartai" ir „Tankumyne" — į kino kūrinį, pavadintą „Rasiomonas". Filmas laimi Didįjį 1951 m. Venecijos Bienalės prizą. Europai pirmąsyk atsiveria japonų kinematografija...

Kokios tokio didžiulio ir nelaukto pasisekimo priežastys? Iš dalies, matyt, tai lemia vidinių Akutagavos ir Kurosavos kūrybos linijų atitikimas. Tuo metu, kai buvo statomas „Rasiomonas", praėjo vos keleri metai nuo Hirosimos tragedijos; Kurosavos kūrybos žiedas, prasiskleidęs istorinių kataklizmų papėdėje, nudažytas tomis pačiomis neigimo aistros spalvomis. Nors  filmo  veiksmas  ir   klostosi  nuniokotoje samurajiškoje Japonijoje, problemos, kurios čia iškeltos, nenuėjo užmarštin drauge su tomis baisiomis dienomis, kada nepalaidoti mirkdavo lavonai.

Garbė ir žmogiškumas, tiesa ir melas, narsa ir niekšybė — apie šias kategorijas filme kalbama atvirai, apnuogintomis formomis. „Rasiomonas" — keturios vienos žmogžudystės versijos, papasakotos teismo valdininkui plėšiko, samurajaus, jo žmonos ir medkirčio. Žmonės skirtingai traktuoja ir patį įvykį, ir mūsų minėtas kategorijas. Jei pirmosiose trijose versijose pasakojantis stengiasi išaukštinti, romantizuoti savo veiksmus, tai objektyviausiame — medkirčio pasakojime — randi pačių žemiausių aistrų painiavą: apgailėtiną, šlykščią dviejų įniršusių patinų   dvikovą,   įkvėptą  klastingos  moters...

Būdinga, kad paties valdininko filme nė sykio nematome, negirdime jo balso. Teisėjo rolė tuo lyg ir paliekama pačiai žmogiškajai sąžinei. Šį savotišką filosofinį universalumą, žinomą dar iš senųjų Japonijos literatūrinių alegorijų, pabrėžia ir frontalinės tardymo scenų kompozicijos, kuriose kruopščiai atseikėtos bet kokios buitinės detalės.

Nepaisant bendražmogiško „Rasiomono“  problematikos pobūdžio, savo šaknimis filmas siekia gilią nacionalinę tradiciją. Tai randi ne vien kadre su balta moterimi  ir  baltu arkliu,  savo nuotaika  primenančiame grakštų japoniškos grafikos štrichą, ne vien tradicinės japoniškos saulutės leitmotyve (palydėtame, beje, muzikinių frazių, gyvai besiasocijuojančių jau su kita kultūra — Ravelio „Bolero").Nacionalinis momentas —- pačioje filmo  dvasioje, jo karštligiškoje ritmų kaitoje, kada skrupulingas, mūsų akiai kiek nuobodokas stilius nelauktai keičiasi gaivališkais, vos ne isteriškais kadrais, veikiančiais kaip antausis.

„Rasiomonas"    nelengvai    suvokiamas  filmas.   Sunku  net  kažkuo  kaltinti  protestuojančią   mūsų   žiūrovų    dalį:    „Rasiomonas"     reikalauja   ne   tik   kinematografinio išprusimo, bet ir tam tikro Rytų kultūros  žinojimo.  Bent elementariai  su  ja  pažįstamam  žiūrovui filmas gali  (tegul  ir  ne betarpiškai)     paaiškinti     daug     japoniškųjų  ,,paslapčių"      ir   garbės   kodeksą   „bušido",   ir,   sakysim,   lakūnų-mirtininkų   ,,kamikadzi"  prigimtį.  Vyksta  procesas,  panašus   į   tą,  kai   stovėdamas  prieš   El   Greko apaštalus,   staiga     aštriai     pajunti    pačią Ispanijos   dvasią,     staigiai    gauni   tikslius atsakymus   į  visą   eilę   klaustukų,   liečiančių nežinomos šalies nūdieną.

Kai   kam,   pavyzdžiui,      Tosiro   Mifunės atliktas  plėšikas   Tadziomara   pasirodė   tik natūralistinių   grimasų,     šuolių   ir   šauksmų kratiniu. Mano nuomone    tai viena nūdienio   kino   aktoriaus     meno   viršūnių. Mifunė  nepakartojamas,  kai   su   tingia  lūšies   gracija   jis   stebi   prajojančią   porą, kada   kraupiai   ir   paniekinamai   kvatoja   į veidą   menkam   žmogiūkščiui,   kada   lekia mišku  — purvinas  ir galingas japoniškas  uraganas...  Be  abejo,  europietis  negalėtų  taip   suvaidinti.   Netenka   stebėtis   ir   dubliažo   nesėkme:   rusiškas   balsas   perteikia tik   labai   nežymią   Tadziomaros   temperamento,   jo   savotiško žavesio dalį.

Kūrybinė aktoriaus ir režisieriaus draugystė— tvirta ir neišardoma: netrukus, pamatysime Mifunę naujausiame Kurosavos filme „Raudonbarzdis". Beprotiška aktoriaus ekspresija artima Kurosavos prigimčiai, apie kurią jisai pats gražiai išsireiškė anglų žurnale „Sight and Sound": „Aš — žmogus, kuris dirba įnirtingai, pasineria darban visa galva. Aš mėgstu karštas vasaras ir šaltą žiemą, stiprius lietus, pūgas, ir, man rodosi, iš mano filmų tai matyti".

Geriausi „Rasiomono" kadrai, be abejo, ir yra tie, kur autorius balansuoja ant kraštutinumų, primenančių tas „karštas vasaras" ir „stiprias pūgas", ribos. Mažiausiai jam pavyko epilogas su pamestinuku, nupieštas gana schematiškomis priemonėmis. Tačiau ir jis reikšmingas tiek filmo supratimui, tiek ir visos Kurosavos kūrybos kontekstui. Akutagava nusižudė, nepamatęs net tolimo vilties šešėlio. Vilties spindulėlis, nušvintantis „Rasiomono" finale, Kurosavos kūryboje išaugo į ryškią optimistinę srovę, davusią ,,Raudonbarzdį". Tokia evoliucija — sveikintina, nes finalinė scena prie Rasiomono vartų savo jėga vis dėlto neprilygsta tokiam šviesiam, įsimenančiam akordui, kaip, sakysim, Kabirijos šypsena arba baigiamoji farandola iš Felinio juostos „8 1/5“. Atmintis išaugo ką kita: apmąstymus apie tiesos reliatyvumą, įtemptas, skausmingas dramos herojų išraiškas, neigimo patosą, iki kraštų užpildantį ši keistą ir talentingą kūrinį.

 

S. Macaitis

 

Literatūra ir menas, 1966-44, 10.29

Komentarai