2014 /

Vertimai virsmai

30 min.  –  Dokumentinis  –  30 min., DCP  –  2014
Režisierius : Laisvūnas Karvelis
Operatorius : Laisvūnas Karvelis

 Filmo herojus – vertėjas Linas Broga (1925–2005), iš rusų kalbos išvertęs visą simbolisto Jurgio Baltrušaičio lyriką.
„Žodyje slypi didelių dvasios erdvių magija. [...] Verčiu ilgokai. Jau seniai buvo galima baigti. Bet jei nori ką gerai padaryti, reikia paaukoti visą save. Negalėjau to pasiekti. Daugybę praradimų man davė gyvenimo patirtis, atėmė jėgų ir laiko. Ir nuo J. Baltrušaičio ne sykį buvau nutolęs. Tik vis grįždavau. Esu jam kaip niekam kitam dėkingas už čiurlioniškai taurų pasaulio vaizdą, už vilties ir paguodos žodžius. Todėl noriu išversti visa, ką parašė nelietuviškai. Tai lobiai, kurių neardo laikas“, – sakė L. Broga.
Atkaklią, kūrybingą  asmenybę filme prisimena Viktorija Daujotytė - Pakerienė, Romana Brogienė, Gražina Drėmaitė, Mindaugas Urbaitis, Gražina Urbonaitė, Laimonas Tapinas, Gintautas Kažemėkas.