1990 /

Dainuoja ir pasakoja A. Lietuvninkas

 –   –  1990 ,   Lietuvos televizija
Režisierius : Darius Čepulionis

...