2004 /

Prarasto miesto beieškant. Kaunas

Dokumentinis  –   –  2004
Režisierius : Virgilijus Kubilius

Prieškario Kaunas – tai kaimas, per du dešimtmečius tapęs europietiška sostine, „mažuoju Paryžiumi”. Kavinės, kabaretai, aukštuomenės baliai – vos dešimtmetį trukusio Lietuvos galantiškojo amžiaus atributai. Visa tai akimirksniu dingo II pasaulinio karo verpetuose. Kruopščiai rinkdami praeities skeveldras filmo autoriai bando atkurti prieškario Kauno gyvenimo mozaikos fragmentus.