2005 /

Kristina Kristuje

26 min.  –  Kuriamas , Dokumentinis  –  DV cam, 22 min.,. Lygių galimybių plėtros centras, LRT  –  2005
Režisierė : Inesa Kurklietytė
Scenarijaus autorė : Zita Čepaitė, Dalia Gudavičiūtė
Operatorius : Andrius Brokas
Prodiuserė : Virginija Aleksejūnaitė, Teresa Rožanovska

Filmo idėjos autorė - Dalia Gudavičiūtė.

Ar moteris gali tapti kunige?
Protestantiškuose Vakarų Europos kraštuose tai jau seniai tapo norma, nieko nestebina net moterys vyskupės. Tačiau katalikiškoje Lietuvoje patriarchališkas mentalitetas net ir protestantėms tampa neįveikiama kliūtimi.
Filmas pasakoja apie Kristiną, kuri baigė teologijos studijas Oksforde, kad taptų kunige ir galėtų tarnauti bažnyčiai. Ji kartu su bendraminčiais atkūrė Vilniaus evangelikų liuteronų parapiją, subūrė bendruomenę ir puoselėja ją. Bet Kristina gali būti tik kunigo padėjėja. Ji neturi teisės administruoti sakramentus, nes ji yra moteris. Parapijiečiai kelis kartus kreipėsi į bažnyčios Konsistoriją ir į vyskupą, prašydami įšventinti Kristiną į kuniges, tačiau atsakymas buvo neigiamas.
Praėjus dešimčiai metų po Kristinos studijų, padėtis Lietuvoje nepasikeitė – įteisinta moterų tarnystė vis dar lieka tabu. Tačiau Kristina išlieka dvasinė bendruomenės vadovė, palaiko ir skatina kitus neišsižadėti pašaukimo.