2010 /

Paskutinis

55 min.  –  Dokumentinis  –  55 min., DVD  –  2010 ,   Neometa
Režisierius : Algimantas Maceina
Operatorius : Algimantas Mikutėnas
Prodiuseris : Žilvinas Stravinskas

Filmas pasakoja apie vieną paskutiniųjų Lietuvos partizanų Antaną Kraujelį. Atsiminimais apie partizaną dalinasi partizano giminės, artimieji, kraštotyrininkai.

Antanas Kraujelis gimė 1928 m. spalio 25 d. Utenos aps. Aluntos vls. Kaniūkų k. Mokėsi Aluntos progimnazijoje, kurią baigė jau prasidėjus antrajai bolševikų okupacijai. Kartu su visa šeima (turėjo šešias seseris) įsitraukė į pasipriešinimo kovą. Iš pradžių, kaip ir dvi vyresnės seserys, buvo partizanų ryšininku. Tačiau dėl nuolatinio persekiojimo, siūlymų tapti agentu ir išdavinėti partizanus, nebegalėjo ilgiau pasilikti namuose, todėl 1948m. rudenį išėjo į mišką.

Važiuojant plentu Vilnius–Utena galima išvysti rodyklę su nuoroda: „Partizano Antano Kraujelio žūties vieta – 1,5 km“. Vingiuotas kelias atveda iki Papiškių kaimo. Šalia geltono medinio namuko pakelėje stovi paminklinis akmuo su užrašu: „1965.III.17 šioje sodyboje žuvo paskutinis Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas“. Šalia paminklo auga tujos ir žalias ąžuoliukas. Jį pasodino prof. V. Landsbergis su partizano tėveliu, kai vyko A. Kraujelio žūties 30-ųjų metinių minėjimas. Tačiau kažkieno piktos rankos medelį nulaužė.

Archyvinėse nuotraukose - Antanas Kraujelis ir jo šeima.