2012 /

Česlovo Milošo amžius

180 min.  –  Dokumentinis  –  180 min.  –  2012 ,   Ketvirta versija
Režisierius : Juozas Javaitis
Scenarijaus autorius : Pranas Morkus

Česlovo Milošo amžius –  lietuvių kilmės lenkų poeto šimtmečiui atminti sukurtas dokumentinis filmas. Režisierius Juozas Javaitis drauge su kūrybine grupe gvildena šios unikalios (at)minties figūros gyvenimo bei kūrybos sluoksnius: poeto gimtinės reginius gimtuosiuose Šeteniuose Lietuvos centre, istorinių sukrėtimų persisunkusią epochos panoramą bei dvasiškai komplikuotą grįžimą į Lietuvą po ilgesingų egzodo dešimtmečių.

"Česlovo Milošo amžius" neatspindi komplikuotų šių dienų Lenkijos ir Lietuvos santykių.

Diplomato rolę, panašiai kaip ir gyvenime, tiek savo priklausymu daugiau nei vienai kultūrai, tiek savo neslepiamu jautrumu etninio susiskaldymo apologetams, atliks pats Nobelio literatūros premijos laureatas.

Oponentu abejose Atlanto pusėse Č. Milošą padarė ne tik siekis atskleisti totalitarinio režimo Sovietų sąjungoje baisumus, bet ir atsidavimas tiesai bei pasiryžimas visuomet visomis išgalėmis ją ginti. Taigi jau vien šia prasme Česlovas Milošas yra nepatogi figūra tiek lietuviams, tiek lenkams, tiek ir visiems tiems, kurie siekia savaip interpretuoti realybę.

Epochos, kurios liudytojai mes visi esame, stebėsena rodo, jog realybės deformacijos ir proto pavergimo technikos yra ne mažesnė aktualija šiandien nei tuomet, kai „Pavergtąjį protą“ (1953) rašė jo autorius.

„Visų pirma, Česlovas Milošas buvo tiesos žmogus, labai jautriomis antenomis tiesai apčiuopti. Bendraujant  jo veidas beveik nieko nepasako (juk dirbo diplomatu), tačiau savo tekstuose jis labai atviras. Č. Milošas labai vyriškas, santūrus, su turtingu vidiniu gyvenimu, kupinas išminties – gyvenimo patyrimo ir išsilavinimo, apsiskaitymo. Pasakodamas, o ypač rašydamas geba bet kokią gyvenimo detalę, net kasdienį įvykį pateikti taip, kad trumpame tekste sutelpa istorinės, geografinės, socialinės, filosofinės epochos ir erdvės,” – sako filmo režisierius J. Javaitis.

 

www.ketvirtaversija.lt