Gimė 1921 m. balandžio 9 d. Pilviškiuose,  mirė 1975 m. spalio 21 d. Panevėžyje. 1938 - 1940 m. mokėsi Kauno darbo rūmų vaidybos studijoje pas režisierių Juozą  Miltinį. Nuo 1940 m. buvo Panevėžio dramos teatro aktorius.

Pirmas aktoriaus  vaidmuo kine -  klebonas A. Faincimerio juostoje „Aušra prie Nemuno" (1953 m.) Įdomus ir originalus aktorius B pasirodė tipo su portfeliu vaidmenyje („Adomas nori būti žmogumi", 1959 m., rež. V. Žalakevičius) ir ypač bandito rolėje A. Žebriūno novelėje „Paskutinis Šūvis" („Gyvieji didvyriai", 1960 m.). Babkauskas vaidino įvairaus charakterio personažus. Jis buvo iš tų retų kino aktorių, kurie beveik nepatyrė nesėkmių. Net ir labai vidutiniuose filmuose jo sukurtas vaidmuo dažnai tapdavo estetine vertybe. Būdamas iš prigimties emocionalus ir impulsyvus, aktorius sėkmingai kūrė ir labiau intelektualius herojus, filmavosi socialinėse ir psichologinėse dramose, filosofiniuose, politiniuose filmuose, realistiniame ir labiau sąlyginiame kine, tragiškuose filmuose ir komedijose. Pačiam aktoriui artimesnis buvo liaudiškos prigimties, dvasinio dosnumo ir jautrumo prisodrintas charakteris, betarpiškas, temperamentingas.

L.Tapinas „Lietuvos kinematografininkai“ 

1954 LTSR nusipelnęs artistas

1965 LTSR liaudies artistas

 

Vaidino filmuose:

 

1953 „Aušra prie Nemuno“, klebonas, rež. A.Faincimeris

1956 „Ignotas grįžo namo“, rež. A.Razumnas

1959 “Adomas nori būti žmogumi”, tipas su portfeliu, rež. V.Žalakevičius

1960 “Paskutinis šūvis”, banditas, rež. A.Žebriūnas

1961 “Kanonada”, Drimba, rež. A.Žebriūnas

1961 “Svetimi”, Vilkišius, rež. M.Giedrys

1963 “Vienos dienos kronika”, Rimša, rež. V.Žalakevičius

1964 “Paskutinė atostogų diena”, tėvas, rež. A.Žebriūnas

1964 “Laiškai gyviesiems”, išdavikas, rež. V.Vinogradovas

1965 “Niekas nenorėjo mirti”, Marcinkus, rež. V.Žalakevičius

1965 “Aš viską atsimenu, Ričardai”, Jakumas, rež. R.Kalninis

1967 “Rytų koridorius”, Francas Sergejevičius, rež. V.Vinogradovas

1968 “Beprotybė”, Colenkopfas, rež. K.Kyskas

1968 “Kas šiandien mirs”, vokiečių lakūnas, rež. V.Grosas

1968 “Jausmai”, Vaitkevičius, rež. A.Dausa, A.Grikevičius

1968 “Kai aš mažas buvau”, kolūkietis, rež. A.Araminas

1969 “Paskutinis “Albatroso” reisas”, generolas Udetas, rež. L.Pčiolkinas

1969 “Ave, vita”, Steponas, rež. A.Grikevičius

1970 “Visa teisybė apie Kolumbą”, Padriljas, rež. V.Žalakevičius

1970 “Sūnūs išeina į karą”, Korenojus, rež. V.Turovas

1970 “Vyrų vasara”, Abarius, rež. M.Giedrys

1971 “Vėtrų krantas”, baronas, rež. K.Kyskas

1972 “Tas saldus žodis – laisvė”, senatorius Karera, rež. V.Žalakevičius

1972 “Bajoro Čertopchanovo gyvenimas ir mirtis”, Čertopchanovas, rež. V.Turovas

1973 “Vargo bijosi, laimės nematysi”, balagano viršininkas ir generolas, rež. V.Turovas

1973 “Sulaužyta pasaga”, Šmitas, rež. S.Aranovičius

1973 “Laimingas laimės neradęs”, Kristinos tėvas, rež. A.Araminas

1974 “Liepsna”, Levonas, rež. V.Četverikovas

1974 “Velnio nuotaka”, Raupys, rež. A.Žebriūnas

1974 “Sadūto tūto”, eigulys, rež. A.Grikevičius

1974 “Avarija”, advokatas, rež. V.Žalakevičius

1975 “Pirmininko sūnus”, Maksimas Vasiljevičius, rež. V.Nikiforovas

1975 “Jos sūnų valanda”, Piotras Guliajevas, rež. V.Turovas

1975 “Rojaus raktai”, pirtininkas, rež. A.Brenčas

 

Nuotraukose - B. Babkauskas; aktorius su Eugenija Bajoryte filme "Ave, vita"