Operatoriai /

Vytautas V. Landsbergis

Filmografija:
Antanas Sutkus: scenos iš fotografo gyvenimo (2022)
Režisierius
Poetas (2022)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Prodiuseris
Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją (2021)
Scenarijaus autorius
Vanago portretas (2019)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Prodiuseris
Vaineta (2016)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Prodiuseris
Trispalvis (2013)
Režisierius
Partizano žmona (2011)
Režisierius
Nuo pasaulio stogo (2009)
Režisierius
Kai aš buvau partizanas (2008)
Režisierius
Sapno siūlas (2007)
Prodiuseris
Laiku suspėjome pasikalbėti (2006)
Prodiuseris
Iš karčemėlės (2005)
Režisierius
Apsireiškimai Jonukui (2004)
Režisierius
Beveik laimingas (2004)
Prodiuseris
Dabar ir mūsų mirties valandą (2004)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Operatorius
Niujorkas – mano šuo (2004)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Operatorius
Verdenė (2004)
Režisierius
Jonukas ir Grytutė (2003)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Visa teisybė apie mano tėvą (2003)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Operatorius
Iš niekur, į niekur (2002)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Vilius Orvidas (2001)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Švendubrės šamanas (2001)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Jono Meko antologija (2000)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Karininko romansas (1999)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Prodiuseris
Apie apreiškimus (1998)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Epitafija ant poeto kapo (1998)
Režisierius / Scenarijaus autorius / Operatorius / Prodiuseris
Dienoraščio akimirkos (1997)
Scenarijaus autorius
Kapinių sargas (1997)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Sabas (1997)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Dvi seserys (1996)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Vilties Prezidentas (1996)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Baladė apie Daumantą (1995)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Penkios novelės apie Stasį (1994)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Perlojos respublika (1993)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Petras Repšys (1993)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Paukštis (1992)
Režisierius
Pragaras (1992)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Svečiuose pas Vytautą Kašubą (1991)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Koncertas (1990)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Tėvas (1989)
Režisierius / Scenarijaus autorius
Šėpa (1989)
Režisierius

Gimė 1962 m.
Vilniaus Universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijavo kino režisūrą Tbilisio teatro institute, Jono Meko antologinių filmų archyve Niujorke. 1996 metais studijavo teatro režisūrą Anglijoje, LEEDS mieste surengtuose jaunųjų Europos teatro režisierių kursuose.
Privačios kino ir video studijos A PROPOS įkūrėjas, prodiuseris ir režisierius.
Režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose: “Kelionė į Pasaulio galą”, “Iš gyvenimo vėlių”, „Daktaras ir Mangaryta“ ir kt. Išleido tris poezijos ir dvi pasakų vaikams knygas. Rūpinasi unikalių Jono Meko kino archyvų kopijų pagaminimu ir pargabenimu Lietuvon. Tuo tikslu steigiama sinemateka – Jono Meko Kino Centras, vienysianti Lietuvos eksperimentinio kino pastangas.