Kostiumų dailininkai /

Juzė Kasčiukienė

Filmografija:

Juzė Kasčiukienė – kostiumų dailininkė. 1967 m. baigė Kauno S.Žuko aukštesniosios mokyklos keramikos fakultetą. Nuo 1968 m. dirbo Kauno muzikiniame teatre, vienas pirmųjų darbų -  dekoracijos spektakliui „Gražina“. Dailininkė sukūrė kostiumus ir dekoracijas daugiau nei 30 kino ir televizijos filmų: A. Žebriūno „Velnio nuotaka“ (1974), „Riešutų duona“ (1977), „Mėnulio pilnaties metas“(1988), A.Puipos „Atpildo diena“ (1975), „Velnio sėkla“(1979), G.Lukšo „Mėnulio Lietuva“(1997), K.Musnicko muzikiniams filmams „Dainuoja Daunoras“, „Sėdžiu po langeliu“, V.Babaliausko „ Vargšų biblija“, „Vidurnakčio vargonai“, TV serialui „Giminės“ (rež.S.Vosylius) ir kt. Dailininkė dirbo su JAV, prancūzų, vokiečių kino projektais, 1987 m. sukūrė dekoracijas pirmajam lietuviškam muzikiniam klipui „Kažkas atsitiko“ (V.Kernagis, „Antis“ ir kt.). 2004 m. TV laidų ciklo „Kabaretas“ kostiumų autorė. Kinematografininkų sąjungos, dailininkų gildijos narė.

"E studijos" inf.