Ariadna Gruodienė pradėjo dirbti LKS filmų montuotojos asistente 1962 m. rugsėjo 11 d.

 

Montavo dokumentines apybraižas, trumpus filmus, kino žurnalą "Tarybų Lietuva".
 

1971m. savarankiškai sumontavo pirmą filmą „Žaizdos žemės mūsų“ (rež. M. Giedrys).
 

Sumontavo šiuos lietuviškus filmus:  

 

1973m. "Linksmos istorijos", rež. G.Lukšas, S.Motiejūnas, A.Kundelis. 

1974m. "Perskeltas dangus" rež. M.Giedrys. 

1977m. "Žaltvykslės", rež.G.Lukšas. 

1978m. "Nesėtų rugių žydėjimas" rež. M.Giedrys. 

1980-81m. "Amerikietiškoji tragedija" rež.M.Giedrys.

1982m. "Anglų valsas" rež. G.Lukšas. 

1983m. "Moteris ir keturi jos vyrai" rež. A.Puipa.   

1984m. "Sūnus palaidūnas" rež. M.Giedrys. 

1985m. "Elektroninė senelė" rež. A.Puipa.   

1986-87m. "Savaitgalis pragare" rež. V.Žalakevičius.
1988m. "Geležinė princesė" rež. A.Araminas.   

1989m. "Žuvies diena" rež. A.Puipa. 

1990m. "Bilietas iki Tadž Mahalo" rež. A.Puipa. 

1991m. "Ir ten krantai smėlėti" rež.A.Puipa.

1992-93m. "Marius.Šienapjūtė" rež. J.Pakulis, A.Jančoras,
A.Grikevičius.   

1995-96m. "Žaibo nušviesti" rež. A.Puipa. 

1997m. "Vilko dantų karoliai" rež. A.Puipa.