2006 /

Juodasis sąrašas

Animacinis  –  10 min., spalvotas,Sezamai atsiverk  –  2006
Režisierius : Nijolė Valadkevičiūtė
Scenarijaus autorius : Eligija Volodkevičiūtė
Animatorius : Nijolė Valadkevičiūtė
Dailininkas : Nijolė Valadkevičiūtė
Kompiuterinė grafika : Eligija Volodkevičiūtė

„ Kas piktadariauja – tepiktadariauja, toliau; kas susiteršęs – tesusiteršia, toliau; kas yra teisus tedaro teisybę,  toliau; kas yra šventas - tešventina toliau.“( Naujasis testamentas“ Apreiškimas M.)