Eligija Volodkevičiūtė gimė 1948 m. kovo 18 d.

Mokėsi Vilniaus m  23 – oje vidurinėje. mokykloje, dėl ligos vidurinį išsilavinimą baigė Vilniaus neakivaizdinėje vidurinėje mokykloje.  

Į Lietuvos Rašytojų Sąjungą įstojo  1999m.

Lietuvos Kinematografininkų Sąjungos narė nuo 1993m. 

 Išleido 5 knygas ir respublikinėje spaudoje - apie 100 straipsnių dailėtyros temomis. 

 Parašė 22 animacinių filmų scenaristė . Knygos: “Rūta ir skėtis ieško dingusių snaigių” 1995m., “Zodiako ženklai” 1977m., “Piešiu paveikslą arba katino Pūkio dailės pamokos” 1998m., “Gėlių dailininkas” 1998, “Skėčio nuotykiai” 1998m. Pagal dvi pastarąsias  rašytojos  knygas jos pačios sukurti animacinių filmų scenarijai, pastatyti Lietuvos Kino studijoje.

 

Studijos, kursai, stipendijos:

1985 -1986mm. – Kultūros darbuotojų kvalifikacijos institutas, kino scenaristų kursai.

1983-1987mm. – Vilniaus vakarinė dailės mokykla.

1992m. – Vilniaus Universitetas, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo diplomas.

1995-1996mm. – Visuomeninių organizacijų vadovų kursai pagal EU PHARE programą. 

1989-1999mm. - 10 metų darbo stažas visuomeninėj organizacijoj (7m. kultūros skyriaus vedėja ir 3m. LID pirmininko pavaduotoja kultūros reikalams, ryšiams su užsieniu).

1996-1997mm. – Aukščiausiojo laipsnio Vyriausybinė stipendija.

2000m. – Kultūros vadybos ir kultūros menedžmento kursai (Atviros Lietuvos fondas).

2002 m. - Valstybinė meno ir kultūros stipendija.  

2004 m. - Aukščiausiojo laipsnio Vyriausybinė stipendija.

2004 m.- Debatų programa pažymėjimas “Debatai ir jų metodikos taikymas dirbant su jaunimu”.

2004 m.-Tarptautinis animacijos seminaras bei praktiniai užsiėmimai su užsienio režisieriais Vilniuje.